Zakat Sukses

Manajemen Zakat Sukses

chief builder

Ketua Dewan Pembina

Muhammad Fathoni Yasin

Member of the Board of Trustees

Anggota Dewan Pembina

Dipl. Ing. Agus Dwi Cahyono

Ketua Dewan Syariah

KH. M. Aniq Syahuri, Lc

Syariah Board Member

Anggota Dewan Syariah

KH. Fuad Falakhuddin, M.A

Supervisory Board Member

Anggota Dewan Pengawas

Siti Kholisoh, S.E

Sunarto Zulkifli, S.TP, M.M

Direktur

Sunarto Zulkifli, S.TP, M.M