Download Quote – Jangan Berputus Asa Dari Rahmat Allah

JANGAN BERPUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH

“Katakanlah : “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah swt. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata’alamengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).”
(QS. Az Zumar : 53-54)

Banyak manusia terdahului oleh rasa pesimisnya di banding rasa optimisnya, perasaan manusia seperti ini merupakan akar masalah munculnya sikap sinis dan skeptis dalam diri manusia, dimana mereka hanya memandang kegagalan di banding kesuksesan, terikat pesimisme daripada optimisme.

Akhirnya akan bermuara pada penyakit skeptisisme manusia yang mempertanyakan adakah rahmat Allah Subhanahu Wata’ala bagi saya? Akankah Allah Subhanahu Wata’ala mengampuni dosa saya?

Itulah salah satu penyakit manusia yang selalu bersemayam dalam hatinya, selalu dihantui rasa keragu-raguan, dan selalu dihantui rasa ketidak pastian.

Penyakit ini awal mulanya dipicu dari rasa pesimis akan rahmat Allah Subhanahu Wata’ala dan muncul akibat kuman dalam hati manusia yaitu kuman bisikan setan, bisikan ini bermuara dalam hati manusia dimana setan begitu gencar menyebar virus kesesatannya secara inklusif yang berujung pada hegemoni setan dalam diri manusia.

Sejatinya, sebagai seorang muslim haruslah pantang menyerah dari rahmat Allah Subhanahu Wata’ala. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah menyerah untuk bertobat dan mengakui kesalahan kepada Allah. Disana ada dzat yang maha pengampun dan pemaaf. Inilah obat yang Allah berikan kepada hambanya agar selalu berkeyakinan adanya rahmat Allah.

Ayo kita menanam amal ibadah di dunia untuk akhirat kelak

TRANSFER DONASI

💳 Bank Syariah Mandiri : 703 9797 498
💳 BRI Syariah : 100 5856 333
💳 BNI Syariah : 828 1111 111
💳 Bank DKI Syariah : 705 0911 1111
💳 Bank Mega Syariah : 100 0136 124

AN. YAYASAN ZAKAT SUKSES

Ikuti kami di :

FB : Zakat Sukses
IG : @zakatsukses
Twitter : @zakatsukses
Website : www.zakatsukses.org

#SahabatZakatMenebarManfaat #ZakatSukses #BekerjaBersamaUntukGerakanZakatIndonesia